Oravais

"Oravaisten kenttä. Yli 2000 miestä makasi kentällä kuoliaana.— Oravais slagfält. [Över 2000 man låg stupade på fältet.]"

Notera ladorna och gärdsgårdarna. I dag finns ett "besökarcenter", "Fänrik Stål center" eller något liknande på platsen.