Kronol.[änsman?] Otto Ellfolk m familj i Kelviå fick en julhälsning från Vasa.
Framsida.