Våningshus

Vyn är långt ifrån lika idyllisk som vykortet.

"[Grundfeldtska] Huset revs i mars 1961. Det nya hyreshuset, ett Aravahus i fyra våningar, ritades av Kaj Englunds arkitektkontor i Helsingfors och uppfördes 1961—62 av byggnadsfirman Löf & Nylund. Det rymde 19 bostäder och en affärslokal och skilde sig ej heller i övrigt på något sätt från motsvarande betongkuber i andra städer."
Erik Birck (1988) sid 599.

Stadsbiblioteket fanns 1962—74 i den i slutet på 1990- eller början på 2000-talet till bostad ombyggda lokalen på hörnet.
Juni 2002.

Vyn omkring 100 år tidigare.