Älven syns knappt längre
Till vänster syns femvåningshuset som byggdes i slutet på sextiotalet på platsen för Carl Synnerbergs barndomshem. I dag är utfallssänkan en del av Smedsbacka daghems lekpark.
Älven syns knappt längre.
Juni 2002.Foto: Lars Pensar den 5 november 2006.