Älven
Från utfallssänkan, lomon på dialekt, mellan seminarieområdet och Kristliga folkhögskolan.
Mot öster, Topeliusparken på andra sidan älven.

"Hjärtliga helsningar från S—d Skrif snart."
Från utfallssänkan, lomon på dialekt, mellan seminarieområdet och Kristliga folkhögskolan.