Tro, hopp och en skymt av kärlek


Husen till höger rivna. Notera att Kanalesplanaden på den tiden fortfarande var en esplanad med björkar. Åtminstone några av de gulröda räckena fanns kvar ännu i början på 1980-talet och var populära ”hängplatser för gaturallypubliken”.

 


Storgatan vid korsningen med Kanalesplanaden, mot söder. Efter att billden togs byggdes Bankhuset som i sin tur revs i mars 2015. Ersättaren stod, efter mycket debatt, färdigt hösten 2016. Foto: Grandell, 1960-talet.
(Inf. 2003-12-14, rev. 2016-12-15 .)