Vasa bataljon

     "Helsingfors 19 18/XII 02
     K. H ...
     Här har du hela Vasa bataljon som den stått och gått. Man kan känna igen några af officerarne bl. a. Öfverste Nummela [?] general Ramsay i midten till häst och kapten Stenberg till höger på fotografin framför 1:sta kompaniet.
      Vi får snart påsklof på en och en half vecka. Här i H:fors är mycket slaskigt nu för tiden. I dag till exempel kan man knappast gå ut.
      Helsningar ifrån Mamma, Pappa, C. G. och Selim [?]
      C.G. lofvar skrifva snart."

Skickat till Fröken H. Strandberg, Skepparegatan, Stockholm.


(Inf. 2004-01-14.)