Kuddnäs brygga och ett buskage från älven
Uthuset till vänster hörde ursprungligen till landskommunens åldringshem Östervall. Detta byggdes på trettiotalet när Kuddnäs omvandlades till museum och lades ner när pensionärscentret Hagalund byggdes mitt emot prästgården. I dag verkar Yrkesträningsskolan på området.
Juli 2002.