Framsida."Fröken Maria Söderström
St. Robertsg. 1
Helsingfors
Rosenqvist

Kära du
Det är nu jämt en månad sedan jag skref åt dig och sände dig kofvan, men då jag intet hört af dig måste jag nu en månad efteråt höra om du fått dem.
Hälsningar Lisi"

"Kofvan"= penningsumma. Förekommer väl numera endast i sången "Kovan kommer, kovan går". Har använts sedan 1850 och kommer av finskans kova, förkortning av kova raha "klingande (hårda) mynt."


Lisi bör vara Lisi Söderström som bodde på Juthbacka. Avsänt från Nykarleby den 9 april 1913.