Normalskolan
Notera flickan med det söta förklät. Elstolpen är inte försedd med stolphatt utan är tillspetsad för att vattnet skall rinna av.