"Herr Ernst
[oläsligt]

K Ernst!
Sitter nu här på väg till Nykarleby, där den stora olyckan passerat. Vet ej huru länge jag dröjer, men skrifver [?].
Hälsningar ..."

Det här har bestämt något att göra med Nykarleby Aktiebanks krasch hösten 1913.