Storbron och kyrkan
På bortre delen av bron syns fackverket som bron förstärktes med för att den skulle hålla för tåget. Vid en senare ombyggnad ersattes de yttersta fackverken med stålbalkar. Det ena fackverket flyttades till mittspannet och det andra transporterades till Sundby för att användas som bro över Sundby å. Vid den senaste ombyggnaden och förhöjningen, förorsakad av dammhöjningen, ersattes också de mittersta fackverken med stålbalkar. Stolparna till vänster användes vid fiske.