Brunnsholmarna ...
är numera några meter under vattenytan.
Juni 2002.