Storbron och Brostugan

En härlig vinterdag med rimfrost i träden och ett ekipage med häst och släde på bron. Tallarna till höger på andra sidan älven växte och blev stora och ståtliga, men de fälldes i samband med kraftverksbygget 1984. Mot västsydväst.