För Fosterlandet
På i stort sett alla gravgårdar i landet finns monument som hedrar minnet av de som stupade i de tre krigen som Finland genomled under en trettioårsperiod. Inga av mina släktingar stupade, men en farbror sårades. Första gången monumentet visas på ett vykort. Från nordost.