Kyrkbrunnen

Den vackra stadsbrunnen byggd på 1840-talet på nuvarande Normalskolstomten vid Kyrkogatan för att förbättra brandberedskapen förekommer här för första och gången (om man bortser från tvillingserien) på ett vykort. Vid den svåra höststormen 1957 var olyckan framme och en stor björk blåste omkull och ramponerade brunnen rätt illa. Till all lycka byggdes den upp igen. Brunnen var ett populärt tillhåll på rasterna. Vi lekte "krokodiltippa" som gick ut på att "gubben" sprang runt på marken och skulle försöka få tag i de andra uppe på brunnen. En annan variant var "vittippa". Då var också "gubben" uppe på brunnen och skulle försöka få tag i de andra när de förflyttade sig mellan vitmålade trädetaljer. Klockstapelns nordöstra hörn skymtar till vänster. Mot nordväst.

Kyrkbrunnen