Kyrkan

Det mesta är sig likt än idag, förutom att elstolpen är borttagen, bron höjd och räcket är av en annan modell. Notera plattformen för telemontörerna på stolpen. 1890 fick staden sin första telefonförbindelse. Den gick mellan Kovjoki station och gästgiveriet i staden. Redan år 1891 fanns det 15 abonnenter. Svenolof Karlsson har skrivit historiken om Jakobstads Telefonbolag med den fyndiga titeln "Hundra år i ledningen". Där behandlas även Nykarleby. I början på sjuttiotalet var kapaciteten så dålig, att man kunde få vänta i åratal innan man kunde få ett telefonabonnemang. Ännu i mitten på sjuttiotalet var inte utlandstrafiken automatiserad, när jag skulle ringa till faster i Sverige måste samtalet beställas via 09. Ett annat exempel på telefonins utveckling är hur numren förändrats. Numret till pappas hem var 38. I min barndom hade farbror tagit över abonnemanget och han hade då nummer 967-20 038. En tid nåddes farbror på numret 967-22038. Efter den senaste riktnummeromläggningen är telefonnumret 06-72 20 038. Jämför elstolpen med hur den såg ut omkring 1910. Från väst.