Saarela och Värnamo kvarn

Värnamo kvarn (som knappt syns i vänsterkant), fanns nedanför Värnamo, uppfördes 1878 och har även gått under namnen Juthbacka kvarn och Saarela kvarn. Till anläggningen hörde även en pärthyvel (stickspånshyvel), som enligt min farbror var en mycket bra sådan. Två av de sista mjölnarna var Blomqvist och Gustafsson. På tjugotalet avvecklades kvarnverksamheten och istället etablerade en Höglund någon form av plåtverkstad. Byggnaden brann hösten 1933.

”Värnamo kvarn inköptes genom beslut av stadsfullmäktige den 20 juni s.å. [1927] av ägarna hr Victor Holmström och Joel Nilsson för 70.000 mk, med tillhörande jordområde och åbyggnader. Kvarnen överfördes 1931 till kraftverket.”
Birck (1988) sid. 524.

Kvarnstenar finns kvar.