Vårfloden maj 1985

Skulle dammen klara sig? Det givna samtalsämnet den härliga vårdagen var förstås katastrofen 1926, Om vattnet hade stigit så högt att det nått upp till urschaktningen, hade dammen varit förlorad, eftersom den inte har någon betongkärna, utan är uppbyggd av packad lera. Vattentillströmningen minskade och krisen fick ett lyckligt slut


Maskinröjning Lindwall & Villmans grävmaskin som hade till uppgift att slå sönder isflaken kördes ut på Storbron. Kurt Levlin i förgrunden.

Närbild på urschaktningen. Bjarne Sund inleder schaktningsarbetet.

Urschaktningen till vänster.
En strid ström av folk. Apoteket, som brann några år senare,
till vänster. Floraparken anlades följande sommar.
Issprängning vid Storbron. Notera grävmaskinen till höger om bortre landfästet och att bilar väntar i Brostugubacken. Grävmaskinen syns ävenpå bilden längst upp till vänster! Förstoring.
Foto: Karl Wenelius.


Läs mer:
Bilder från kraftverksbygget.
(Inf. 2010-05-18, rev. 2023-10-29 .)