Utsikt från Folkhögskolan över staden

Folkhögskolans byggnader närmast, seminariet till höger och kyrkan i bakgrunden. Fotografen har stått på skolbyggnadens tak och riktat kameran söderut. Till vänster om seminariebyggnaderna ett uthus som numera är rivet. Till höger om kraftverket syns stockrännan, längs vilken stockarna flottades förbi dammen. "Vårflodspubliken" på föregående bild syns också här, men bara som små svarta prickar på vänstra älvstranden.