Kuddnäs

Första gången mangården fotograferas från detta håll, d.v.s, sydost.