Seminariets huvudbyggnad

Seminariebyggnaderna användes för militära ändamål under kriget. Från sydväst.