Grundfeldtska gården och Lybecksgatan

Märkligt att detta en av staden smest speciella byggnader så sällan avbildats på vykort och detta är enda gången hittills jag sett den som huvudmotiv. Vid fotograferingstillfället var gården nyligen ombyggd till läkargård. Interiörer från hörnrummet.

   

Text:

-
Baksidestext: LYBECKSGATAN, NYKARLEBY
Förlag: Josef Herlers Bokhandel, Nykarleby
Serie: 1940-2/JH0.
Daterat: 28 november. Avsänt 1950 eller 1951 eftersom portot var 12 mk från 1/7 1950 till 31/12 1951.
Från–till: Nykarleby–Uleåborg
Anmärkning: -