Kyrkan och Storbron

Detalj av cyklisten. Äntligen kom ett kort på vilket en cyklist är avbildad! Lättnaden kommer sig av att nu kunde jag föra in texterna om cykelns ankomst till staden:

"Den moderna tiden gjorde småningom sitt inträde även på kommunikationernas område. År 1882 förvärvade sig Gustaf Hedström som den förste i staden en velociped. "Peden" eller cykeln skulle snart bli var mans och kvinnas egendom och innebar en revolutionerande förbättring i människornas möjligheter att förflytta sig på det österbottniska slättlandet. Nästa steg var bilen, som numera mer eller mindre undanträngt cykeln och helt förändrat samhällenas kommunikationsnät och dess sociala och näringspolitiska struktur."

Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid 482.