Tåget vid Kovjoki station

Från sydost.

Föregående bild Hela vykortet.