Skärgård

En mycket typisk illustration av Nykarleby skärgård, långgrunda stränder och låga öar och holmar. Till höger finns något som jag tycker liknar en badhytt. Ännu ett kort från ”Ossi”.

Nykarleby 12/10-01. Hilsen!

Stefan Fors kommenterade:

Badhuset låg 100 m från vår villa, och betongblock av grunden finns ännu kvar under vattnet (inte de stenar som syns på fotot). Apotekare Wilkman ägde den stämningsfulla gula villan ovanför vägen. Nuvarande innehavare är Erik Grahn. Fotot är taget mot nordväst med Bådan bakom björken och Alören som bakgrund. Grunden finns litet utanför stenröset.
(2004-09-19.)

Carl-Johan Eriksson berätade att han har ett vykort med samma motiv där någon skrivit ”Lybecks badhus”.

Skärgård. Baksida
  

Text:

-

Baksidestext:UNION POSTALE UNIVERSELLE. CARTE POSTALE. Stämplat.
Förlag:J. Schalin.
Serie:1900-4.
Daterat: 12 oktober 1901.
Från–till:Nykarleby—Orihvesi.
Anmärkning:Hemmagjort.