Kuddnäs

Nykarleby 12/10-01
Kommer just till sta'n. Roligt var det att segla och svärma .... Nå nå! Helsningar Ossi.
Kuddnäs. (Topelius' barndomshem)

Zacharias Topelii barndomshem användes i början av nittonhundratalet fortfarande som landskommunens fattiggård. I början på trettiotalet gjordes en landsomfattande insamling för att finansiera omvandlingen till ett museum över skalden. I samband med renoveringen revs tillbyggnaden till vänster, farstukvisten och planket vid uthuset. Att det var så vildvuxet både sett till arkitekturen och växtligheten kan vara orsaken till att Kuddnäs annars i vanliga fall avbildades från älvsidan.
Från öster.

Kuddnäs. Baksida.
  

Text:

-

Baksidestext:UNION POSTALE UNIVERSELLE. CARTE POSTALE. Stämplat.
Förlag:J. Schalin.
Serie:1900-4.
Daterat:12 oktober 1901.
Från–till:Nykarleby—Orihvesi.
Anmärkning:Hemmagjort.