En skymt av älven från Topeliusparken

Här börjar det bli dags för en röjningsinsats. Blott en liten fläck blått älvvatten kan skönjas.
Juli 2002.

En rejäl röjning utfördes 2005.

En skymt av älven från Topeliusparken