Monumentet vid Juthas


Lyseeläinen Aarne Relander.
Oulu.

Avsänt den 13 november 1901. Ankomststämpeln som dess värre är fördärvad är av en i samlingen ovanlig typ. I stället för ortsnamnet står "K.P.X.[?] No 5" överst och på platsen där datumet brukar stå finns ett ord som börjar med "H". Någon militär anknytning?

 


(Inf. 2006-05-19.)