808 – 1934
Från sydväst med Juthasvägen i förgrunden.

809 - 1934
Från nordväst med seminarieområdet i förgrunden.

2604 – 1936
Från sydväst med Juthasvägen i förgrunden.

2605 – 1936
Från sydväst med Juthasvägen i förgrunden.

4758 – 1948
Korsningen Gustav Adolfsgatan -Sollefteågatan med torget i bakgrunden, från ostsydost.

4759 – 1948
Kraftverksdammens västra landfäste med seminarieområdet i bakgrunden, från sydost.

10347 – 1953
Kristliga Folkhögskolan med staden i bakgrunden, från norr.

10348 – 1953
Torget och Bankgatan mellan esplanaden och Kyrkogatan med Nystan i bakgrunden, från öster.

10349 – 1953
En del av Nystan med kyrkan och staden i bakgrunden, från sydväst.

10350 – 1953
Lindorna väster om Juthbacka med staden i bakgrunden, från sydydväst.

11304 – 1955
Lindorna väster om Juthbacka med staden i bakgrunden, från sydydväst.

11305 – 1955
Prostas hagan och Jeansborgsvägen i förgrunden med staden i bakgrunden.

13955 – 1958
Bankgatan från Bockmöllergatan med staden i bakgrunden, från öster.

13965 – 1958
Kolonivägen och Bangatan med staden i bakgrunden, från ostsydost.

14052 – 1958
Storbron och kyrkan med Bankgatan och Sollefteågatan från nordväst med staden i bakgrunden.

14053 – 1958
Nygård med staden i bakgrunden från sydsydväst.

14054 – 1958

14055 – 1958
Rajåkern från söder med staden i bakgrunden.

15429 – 1960
Norra delen av Nygård med torget, kyrkan, Nystan och Smedsbacka i bakgrunden.

15430 – 1960
Från Hanséns café till Borgaregatan mellan Esplanaden och Gustav Adolfsgatan.

15431 – 1960
Från Karleborgsgatan mellan Sollefteågatan och Bankgatan mot Nystan.

15432 – 1960
Från Bangatan till Borgaregatan mellan Esplanaden och Gustav Adolfsgatan, mot norr

15433 – 1960
Andrasjöhamnen med Långörn i vänsterkant och Markusholmen mot högerkant.

16993 – 1963
Storbron med staden söder om Bankgatan i bakgrunden.

16994 – 1963
Nystaden och staden från väster.

17518 – 1964
Kyrkan i förgrunden med staden och del av Borgaregatan och Bangatan från väster

17519 – 1964
Husen vid Juthasvägen med staden i bakgrunden, från väster.

17520 – 1964
Strax öster om Kyrkogatan och mellan Lybecksgatan och Bankgatan.

17521 – 1964

18696 – 1966
Husen vid Juthasvägen söder om Storbron med staden i bakgrunden.

19547 – 1967
Torget och husen där omkring.

1404 – 1967
Centrum från sydväst.

1405 – 1967
Centrum från nordväst.

2395 – 1968?
Staden från söder.

2396 – 1968?
Staden från söder.

4253–4256 – 1970?
Staden från söder.