Majniemi

Zacharias Topelius mottar den återuppförda Majniemistugan. Enligt gängse praxis vid invigningar fick de som gjort jobbet inte vara med; seminaristerna fick så lov att hålla sig i bakgrunden.

Carl-Johan Eriksson bidrog med namnen, som fanns skrivna på ett vykort i hans samling: Gånge Rolf (Wichmann), inspektor K. Kunelius, bankdir. K. F. Spolander, Fil.dr. K. J. Hagfors, telegrafverksdir. O. F. Strengberg [pdf; sista stycket sid 3] och lektor F. V. Illberg.

”Sofia gratuleras
på kaffe spekuleras
Betti”
– Undrar om kafferepet blev av ...