Marknad på torget

Det kunde gå rätt lifvligt till på marknaderna när väl förfriskade hästhandlare skulle visa vad deras krakar dög till. Från söder.

”af Artur och Paul Namnsdagsbarnet gratuleras
Hurrà Hurrà för Mia i dag”

Bilden användes i stadens kalender för år 2006.