Topeliusparken

Parkmöblerna var inte av det mest avancerade slaget. Två bockar och en planka. En av seminariebyggnaderna i fonden. Mot väster.

"Kristina gratuleras hjärtligt af Olga
Skrifver snart!"