Brevet från Lillan
"26/4 1904
Tack snella Pappa för kortet som jag fick från England dett var så roligt nog har vi lessamt efter pappa så vi skulle önska hava vår pappa här många kära hälsningar af Astrid mamma och pappas..."

Tullförvaltare Oskar Lindbohms gård är sig lik än idag, men en strandpromenad skär av tomten från älven. Sista gården på höger sida av Westra Långgatan (Seminariegatan) innan seminarieområdet. Huset är ett av de större och stiligare trähusen i staden. Vyn måste vara fotograferad senast på 1880-talet, eftersom seminariebyggnaderna ej finns på bilden. På stadsmodellen från 1910—17 som finns i Normalskolan finns en nästan parklik trädgård på tomten. Från Fåfängan mot nordväst.