Ett sorgebud
”En sorglig nyhet har jag nu att berätta Dig. Post Matti afled i går efter endast fyra dygns sjukdom, nog känns det så förfärligt lessamt antagl. begrfvas han nästa tisdag. Är f.n.v. i Nyk-by. Tua hälsar så hjärtligt. Hälsa fr. mig och öfriga bekanta. ... Iris om hvad som inträffat. Skrif snart till mig.”

Seminariet från Topeliusparken, mot väster.

”Post-Matti” omnämnd i litteraturen.