Kyrkogatan

Nordvästra hörnet av Normalskolans vaktmästarbostad till höger från 1911 med tillbyggnaden mot Kyrkogatan från 1926 och kraftverket vid gatans slut har tillkommit. Stadsbrunnen flyttades från Normalskolans tomt i augusti 1990 och gatorna är asfalterade. I andra huset till vänster hade posten sina lokaler innan man flyttade till Liljedahls hus på Bankgatan. Tredje och fjärde huset till höger är sammanbyggda. Hugo Liljeströms pappa tillverkade glaspartiet som även syns på stadsmodellen från 1910—17. Har konstaterat att det kommer att bli en hel del arbete om webbplatsen skall hållas à jour. För nu har Café Kyrktuppen återuppstått sedan jag skrev texten.
Juni 2002.