Uthus på älvstranden och Apoteksbacken

Apoteksbacken till vänster. Holmströms uthus, det största i mitten, fanns kvar ända till mitten av åttiotalet när det brann. Från nordväst.
Detalj ur vykort från omkring 1905.

Uthus på älvstranden och Apoteksbacken.