Huset får inte rivas

Publicerad 3 januari 2011 kl. 22:16. Senast ändrad 3 januari 2011 kl. 22:21

NYKARLEBY. Det gamla huset från 1868 på Seminariegatan får inte rivas.

Det var rätt av miljö- och byggnadsnämnden att inte bevilja husägaren rivningslov för det gamla huset på Seminariegatan 5, med utsökt utsikt över älven och kyrkan. Det slår Vasa förvaltningsdomstol fast i en dom.

Det gamla huset på Seminariegatan 5 utgör enligt förvaltningsdomstolen ett sådant skyddsobjekt som finns i lagen om skyddande av byggnadsarvet. Eftersom frågan om eventuellt skydd inte hittills avgjorts genom stadens planläggning är ett nej till rivning i detta läge också det rätta enligt förvaltningsdomstolen.

ÖT

 


Det blåa huset får inte rivas. Foto: Britt Sund
(Inf. 2011-01-03.)