Juthasvägen 2

Före detta Petter August Lybecks villa (= sommarstuga) flyttad från Andrasjön ligger inklämd på en kilformad tomt mellan Juthasvägen och älven, strax innan man kommer till Storbron. Huset har ett kännspakt utseende; dels den flacka takvinkeln, dels att båda våningarna är lika höga. Den lilla inbuktningen i älven som fanns tidigare kallades Forsvik. Trädgården var en liten japansk pärla med planteringar, statyett och bro. Det enda som finns kvar av den är statyetten, numera till allmänt beskådande på Nykarleby Museum.

Idag bebos f.d. Lybecks villa av Sonja Nyholm. Före henne ägde länsman Paavo Tyni och normalskollärare Erik Gustavsson huset och före honom Henrik och Lovisa Wik, vilka också ägde Villa Elisa. De hade köpt huset av Aline Lybecks arvingar 1945.

Normalskollärare Gustafsson lät fylla ut tomten med massor med fyllningsmassor på sjuttiotalet. 1975 flyttade han till Borgå. Sommaren 2002 anlade staden en liten park på den delen av tomten som ligger närmast Brostugan – lyckat! Men de senaste somrarna har där inte funnits någon bänk – misslyckat! Om man går söderut och efter några hundra steg tar av mot Juthas, kommer man snart till ”Juthbackkroken” där den fridlysta ”Kärlekstallen” står. Fler till staden flyttade f.d. sommarvillor.

Juthasvägen 2