Nybroviken och -backen
Lybeckska gården till höger. Notera de präktiga portarna. Ett riktigt praktexemplar till port, som jag dock inte hittills sett på vykort, fanns vid Grundfeldts hus. Porten räddades när huset revs omkring 1960 för att ge plats för ett trevånings bostadshus, och ställdes upp bakom om en bod vid Herlers Museum. Tyvärr är den numera förintad av tidens tand. Från nordväst.