Kyrkan

Den första närbilden på kyrkan. Järnvägsspåret skymtar i bildens nedre kant. Kyrkporten är här vitmålad men numera är den brun. Av någon anledning fanns det ingen ”Fattiggubbe vid kyrkan, men istället kunde givmilda lägga sin skärv i ”sparbössan” till höger om porten. Från västsydväst. Notera järnvägsspåret!

Hittade en uppgift att det faktiskt tidigare funnits en fattiggubbe.

Kortet användes i en stafflisouvenir.