"Herr Peter L. O. Kjäldström
Borgå

Ny-by 22/6 1912
Tack älskade för telegrammet, förstår att en olycka händt, får väl del af den ur morgondagens tidning. Hälsa vår lydige gosse.
Din Elli"


Skall försöka kolla vad det var för en olycka som inträffade, skrev jag den 4 maj 2002. Men inget blev gjort förrän i februari 2004 när Katja Kaltio från Helsingfors hörde av sig. Pastor L. O. Kjäldström är hennes farfarsfar! Och vad ännu bättre var, Katja har hans dagbok!!


Utdrag ur dagboken för juni 1912:

16/6
Elli (L. O. Kjäldströms fru Elin Kjäldström, född von Rehausen) och Ruth (deras dotter) reste med morgontåget.

17/6
Elli till K.F.U.K:s svenska konferens i Nykarleby och Ruth till Kiuru för afsigt att förkovra sig i finska språket ...

— — —

22/6
Fick telegram av Johannes (Katjas farfar) att han på färd med Karjalan laulajat ej farit utför Mankala forsar. En hemsk olyckshändelse skedde dock i går. Båtföraren och två körmedlemmar drunknade. Af båtens passagerare reddade sig ...


Än en gång har det bevisats att internet är fantastiskt!!!