Premiär för Grundön och Källbacken 1910-9 NNB

Korten i övre raden är noggrant numrerade från 513 till 515, men inte ett ord om förlag. Korten i andra raden är helt anonyma.Carl-Johan Eriksson tillhandahöll bild på det rödmarkerade kortet.

 

Sjöboda på Grundön Källbacksgatan Köpmansgatan  
Kovjoki samlingshus Sångfestscenen    

Sjukhuset.
Förstoring

     
Föregående serie Nästa serie
Föregående serie Nästa serie