Stadsbor
Ovanligt många stadsbor finns med på bilden; en gubbe och en gumma i häck-kärran nere till vänster, en hastande man mit i bild och en cyklist längst upp till höger.