Kosthållet och Elevhemmet vid Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby


I kosthållets vindsvåning finns rektorsbostad. Smedsbacka daghem verkade i elevhemmet.


Kosthållet och Elevhemmet vid Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby.
(Inf. 2007-09-13.)