Monumentet vid Juthas

Kortet är unikt eftersom monumentet är fotograferat från baksidan med slagfältet och älven i bakgrunden.