Direktorsbostaden

Unikt kort eftersom det är det enda i samlingen som avbildar seminariets direktorsbostad, färdigställd 1882. Övre våningen rymde direktorsbostad och kansli, nedre våningen fungerade som internat för ”burkarna”, d.v.s. eleverna.
Från sydost.