För fosterlandet ...

står det högst upp på hjältemonumentet. På den svarta stenen mellan kolonnerna är 1918 och namn på stupade i frihetskriget: Henrik Granroth, Verner Haglund, Rafael Heikel, Oskar Jakobsson och Karl Jutas inristade. På de övriga sidorna finns de andra stupades namn.