Torget och Köpmansgatan

Husen söder om torget och kyrkan. Stadsbrunnen skymtar framför klockstapeln till höger. Mot västsydväst. 7903, men det står 790 på baksidan..