Normalskolan och en skymt av våghuset
Trots att våghuset till höger står mitt i staden vid torgets östra sida, är detta den enda gången, om man bortser från flygbilder, det förekommer på vykort. Här är torget tomt och öde, men under marknadsdagarna var det betydligt livligare. Från sydost. 7902.